Slow Food Youth Network

Slow Food Youth Network (SFYN) är ett internationellt nätverk av ungdomar som arbetar för förändringar inom livsmedelsproduktion och konsumtion.
Det grundades av ett antal entusiastiska och motiverade ungdomar med passion för god, ren och rättvis mat och med intresse för hållbarhetsfrågor. Våra ungdomar är världens framtida ledare, entreprenörer, lantbrukare och konsumenter.
För att göra ungdomar bekanta med Slow Foods visioner, principer och verksamhet grundades SFYN 2007. SFYN:s långsiktiga strategi att skapa ett hållbart livsmedelssystem är tvåfalt. Dels vill SFYN öka medvetenheten bland unga medborgare och konsumenter för att kunna göra ansvarsfulla val som konsumenter. Dels vill SFYN uppmuntra ungdomar att delta i diskussioner och debatter inom livsmedelsområdet.
Från Slow Food Göteborg är det Jonathan Naraine som är representant.
SFYN har en facebook-sida: http://www.facebook.com/slowfoodyouthnetwork#!/slowfoodyouthnetwork.