Slow Food tydliggör sitt arbete för urfolkens rättigheter!

Pressmeddelande från Slow Food Sápmi:

Slow Foods Internationella kongress under Terra Madre i Turin, Italien 25-29 oktober har nu än tydligare deklarerat att Slow Food ska arbeta för urfolkens rättigheter i hela världen. Congressen beslutade att skriva in det i sina stadgar. –Det innebär att Slow Food Sápmi och Indigenous Terra Madre blir ännu starkare i arbetet för våra rättigheter till våra marker, säger Slow Food Sápmis ordförande Ol-Johán Sikku.

Slow Foods congress med 500 delegater från hela världen antog nya stadgar där man har skrivit in att Slow Food ska arbeta för urfolkens rättigheter. Detta innebär att organisationen med över 100 000 medlemmar tydligt tar ställning i frågan om att urfolkens rättigheter till land och vatten ska respekteras och att urfolken ska ha självstyre över sina områden. Ur Slow Foods synvinkel är detta en förutsättning om urfolken ska kunna behålla och utveckla sin egen kultur, sitt språk och den traditionella matkulturen.

Phrang Roy från nordöstra delen av Indien samt Ol-Johán Sikku från Sápmi var de två delegaterna som talade om urfolkens situation i världen och den ojämna kamp om markerna som förs av urfolken i alla länder. Phrang Roy sade bl.a. att urfolken världen över blir av med sina marker i en allt snabbare takt. Det i sin tur innebär att urfolkens språk och kultur utarmas i en allt snabbare takt. Det måste stoppas omedelbart.

Slow Foods Internationella kongress är Slow Food rörelsens högsta beslutande organ och hålls vart fjärde år. Då beslutas om Slow Foods verksamhet och vilken inriktning den ska ha. Val sker av president, styrelse och delegater till den council som förvaltar Slow Foods verksamhet fram till nästa congress. Terra Madre är den politiska delen i rörelsen som tar upp, diskuterar och agerar för att påverka politiker, företag och vanliga människor för att uppnå en humanare, miljövänligare och en mer hälsosam värld.

Indigenous Terra Madre är urfolkens egna nätverk inom rörelsen vilket redan nu engagerar urfolk i alla kontinenter. Den andra Indigenous Terra Madre konferensen kommer att arrangeras av ursprungsfolket i Meghalaya, nordöstra Indien under 2014. Den första hölls i Sápmi i Jokkmokk i juni 2011 med urfolksdelegater från hela världen.

För mer information:

Ol-Johán Sikku, +46 70 171 80 34

Anneli Jonsson + 46 70 650 97 93