Vår trädgård i Afrika

Slow Food Göteborg har adopterat en trädgård i Afrika – Ndabibi
Ndabibi trädgården ligger i ett flackt och torrt landskap, ca 90 kilometer från Naivasha-Nairobi motorvägen längs Hells Gate National Park Road i Rift Valley. Nära Ndabibi Primary School trädgård, har detta nya gemenskapsprojekt för hållbart jordbruk 25 medlemmar (10 män och 15 kvinnor). De brukar där en kvarts tunnland mark som ställts tillförfogande av en av gruppmedlemmarna. Man odlar pumpor, bananer och bönor, med klätterväxter längs staket. Hållbar vattentillförsel är avgörande för projektet. Grödorna bevattnas främst med regn, men viss bevattning sker med lagrat regnvatten från små tankar. De skördade grönsakerna används av gruppmedlemmarna själva i sina hem och syftet är att uppmuntra fler hushåll att odla sin egen mat genom att visa fördelarna med lokala grödor och tekniker.