Wästgötarna ekonomisk förening – motivering

Wästgötarna är en ekonomisk förening. De åtta medlemmarna odlar, förädlar och levererar gamla sorter av ekologiska spannmålsprodukter. Det är historiska kultursädesslag som exempelvis dinkel, lantvete, emmer, svedjeråg och nakenkorn. Gårdarna är belägna runt om i Västra Götaland. Som konsument kan man hitta produkterna ute i detaljhandeln eller förädlade till bröd hos bagaren, som exempel i bageriet Alvar och Ivar, en av de verksamheter som är premierade sedan tidigare.
Wästgötarna är en förening som verkar i Slow Foods anda och som konkretiserar de tre
nyckelorden, Gott, Rent och Rättvist på följande sätt:

  • Gott – genom att värna de historiska kultursädesslagen ser föreningen till att nutidens konsumenter också har fått möjlighet att njuta av smaker som annars löpt risk att gå förlorade.  Det är kvalitet framför kvantitet.
  • Rent – jordbruken är KRAV-certifierade och på några av gårdarna produceras vind- och solenergi, miljöbränsle används och transporter samordnas för att minska på bränsleåtgången. Förädling av grödorna sker nästan helt i mindre lokala kvarnar som exempel Forsane kvarn i Dalsland, som funnits sedan i slutet av 1800-talet.
  • Rättvist – på ett par av medlemmarnas gårdar får ungdomar med specialbehov och utrikesfödda praktik. Ett annat exempel är andelsjordbruk eller CSA(Community Supported Agriculture) som drivs på en av gårdarna.

Wästgötarna visar genom sitt sätt att verka en respekt för ekosystemen. Föreningen och dess medlemmar kan ses som kulturbärare som slår vakt om och bevarar historiska sädesslag och vars verksamheter genomsyras av hållbarhetens tre byggstenar – social hållbarhet, ekologisk hållbarhet samt ekonomisk hållbarhet.
Slow Food Göteborg är därför mycket glada att få hälsa Wästgötarna välkomna in i vårt ekogastronomiska  nätverk.
Göteborg mars 2016

Kristina Sjöholm och Birgit Nilsson Bergström