Gunnebo Kaffehus & Krog – motivering

2015 – Gunnebo Kaffehus & Krog

Gunnebo Kaffehus och Krog är en del av Gunnebo Slott och Trädgårdars verksamhet. Gunnebo Slott och Trädgårdar har anor från 1700-talet och Gunnebo Kaffehus och Krog har under många år målmedvetet arbetat med att kombinera anläggningens historia med nutiden, värna och vårda och samtidigt utveckla.

Det Goda, det Rena och det Rättvisa löper som en röd tråd genom verksamheten.

Gott – måltiden som en positiv upplevelse skapas bland annat genom omsorgen om råvarornas kvalitet, en del hämtade från slottets köksträdgård, en del från lantgården med egen  djurbesättning och en del från landskapet kring Gunnebo. Till detta ska läggas en måltidsmiljö med såväl historisk som vilsam och skön atmosfär.

Rent – respekt för ekosystemen visas genom en hög andel av ekologiska och närproducerade produkter. Gunnebo Kaffehus och Krog är bland annat KRAV-certifierad och många av leverantörerna kommer från Västra Götaland. Miljöaspekten visas också genom att ta tillvara så mycket som möjligt av råvarorna, exempelvis används grönsaksans till oljor och salter.

Rättvist – socialt och ekonomiskt rättvisa produktionsvillkor för arbetstagare garanteras genom KRAV-certifieringen. Verksamheten visar även sitt sociala engagemang genom att ta emot praktikanter för arbetslivsträning.

Gunnebo Kaffehus och Krog drivs helt i linje med Slow Foods filosofi – att arbeta för en biologisk och gastronomisk mångfald, sprida kunskap om smak och sammanföra producenter och konsumenter.

Slow Food Göteborg är därför mycket glada att få hälsa Gunnebo Kaffehus och Krog välkommen in i vårt eko-gastronomiska nätverk.

Göteborg 2 mars 2015

Kristina Sjöholm och Olga Melekhova Svensson

Styrelsen Slow Food Göteborg