Presidier

Presidia startades år 2000 med små projekt designade för att erbjuda mindre matproducenter direkt support på plats. Presidia är huvudprojekt i Slow Food Foundation of Biodiversity för att iscensätta hållbar kvalitetsproduktion av livsmedel som riskerar att utrotas, samt att bevara unika odlingslandskap och ekosystem och återuppväcka glömda tillverkningsmetoder eller hanteringsprocesser, eller bevara utdömda djurraser och lokala växter.

Presidia-projekt letar upp goda, rena och rättvisa produkter som riskerar att försvinna. Direkt involveras producenter och offereras tekniskt stöd för att förbättra produktionsförloppet och kvaliteten, organisera kunskapsutbyte mellan olika länder och marknadsföra varan både lokalt och internationellt.

Oftast börjar Presidia-projekt genom att listning på Smakernas ark (Ark of Taste). För arbetet med Ark- och presidiaprodukter i Sverige ansvarar Slow Food Svenska Arkkommissionen.