Filosofi

Vår filosofi

Vi tror att alla har en grundläggande rättighet att njuta och konsekvent ett ansvar att skydda arvet av den mat, tradition och kultur som gör njutande möjligt. Vår rörelse är grundad på begreppet eko-gastronomi – ett tillkännagivande att det är en stark koppling mellan vad som finns på tallriken och hur vår planet mår.

Slow Food är God, Ren och Rättvis mat. Vi tror att maten vi äter ska smaka gott; att den ska produceras på ett rent sätt så att inte miljön blir störd, så att djuren mår bra och så att vår hälsa ska vara god; samt att den som producerar mat ska få en rättvis kompensation för sitt arbete.

Vi ser på oss själva som medskapare, inte konsumenter, därför att genom att vara informerade om hur vår mat produceras och genom att aktivt stödja de som producerar så blir vi del av en större produktionsprocess.

Vi Slow Food-nätverkare menar, att alla har en fundamental rätt till att njuta av det goda. Således följer ett ansvar att försöka bevara matarvet, hantverket och matkulturen för att få uppleva den njutningen och få en känsla för smaken. Vår rörelse är baserad på ett eko-gastronomiskt koncept med starka samband mellan jord, bord, kulturer och människor.

Slow Food, ”långsam mat”, är gott, rent och rättvist – och det är våra tre ledord när det gäller mat och livsmedelsproduktion. Vårt behov av näring ska omvandlas till en njutning. Det ska vara hållbar kvalitetsmat. Vid alla tillfällen ska maten smaka gott och den ska vara producerad på ett rent sätt som inte skadar vår natur eller vår hälsa och producenterna ska få en rättvis ersättning för sitt arbete. Alla i produktions- och distributionskedjan måste visa respekt för eko-systemen. Djurens och människornas hälsa måste skyddas. Därför säger vi inom Slow Food nej till genmodifierad mat, GMO.

I det medvetna valet av att välja god, ren och rättvis mat blir man en med-producent/co-producer – genom att aktivt informera sig om hur maten är producerad och aktivt stödja den som producerar den är man partner i produktionsprocessen. Inom Slow Food är alla med-producenter istället för konsumenter.

Läs mer på internationella sidan (engelska) >>

Terra Madre

Slow Food har skapat det globala nätverket Terra Madre (moder jord) för att aktivera sina medlemmar. Terra Madre är ett viktigt verktyg för Slow Foods strävan att modernisera helhetssynen på matkulturen och skapa förändring. Nätverket samlar alla som arbetar direkt eller indirekt med småskalig matproduktion såsom bönder, fiskare, mathantverkare, kockar och forskare. Vartannat år samlas över 5000 representanter från hela världen till ett Terra Madre-möte i Turin för att diskutera framtiden för världens matproduktion. Lokalt arbetar varje matsällskap med att skapa sin länk av Terra Madre nätverket.

Vi arbetar för att bibehålla och skydda odlingslandskapet, matkulturen och den biologiska mångfalden. Vi värnar om rätten till att göra det dagliga behovet av näring till en njutning genom att bl.a. sprida kunskap genom smak-utbildningar och bygga broar mellan producenter och med-producenter genom events och andra olika initiativ.

Bibehåll den gastronomiska mångfalden

Uppskattningen av god vardagsmat och dryck kombineras med försöken att bevara mångfalden av sädesslag, grönsaker, frukt, fisk och utrotningshotade djurraser och matprodukter, vars existens hotas av den industriellt framställda ”bekvämlighetsmaten”. Genom Slow Food projekt som Smakernas Ark/Ark of Taste (stödd av Slow Food Foundation of Biodiversity) vill Slow Food i Sverige försvara vårt oersättliga svenska matarv. Här samlas och beskrivs glömda och utrotningshotade smaker. För att behålla smakrikedomen måste vi ha en mångfald av arter och sorter inom jordbruket, fisket och boskapsskötseln.

Smakutbildning

Genom att träna och återuppväcka våra sinnen, hjälper smaka-på-maten-händelser som taste-workshops oss att återupptäcka nöjet att äta och njuta och förstå vikten av att bry sig om var maten kommer från, vem gör den och hur görs den. Aktiviteter i de olika Lokalföreningarna/Konvivierna introducerar regional mat och hantverk och producenter till både medlemmar och icke medlemmar. Och smaka-på-maten-händelser och taste-workshops erbjuder guidade smakprovningar med matexperter. Vi hoppas även kunna påbörja olika matsällskap i skolorna med bl.a. trädgårdsprojekt så att barnen ska kunna lära sig hur mat produceras och smakar naturellt. Slow Food har startat ett eget gastronomista universitet University of Gastronomic Science och samarbetar med universitet runt om i världen.

Länka samman Producenter med Med-producenter

Slow Food organiserar mässor, marknader och internationella, nationella och lokala events för att presentera producenter som arbetar med unik gastronomisk kvalitet för intresserade konsumenter. Läs mer under den internationella eventlistan om t.ex. Salone del Gusto, Cheese, Slow Fish, Aux origine du Goût.

Vår historia

Slow Food är en medlemsdriven organisation som grundades i Italien av matentusiaster runt Carlo Petrini och bildades internationellt år 1989 i Paris.

Rörelsen uppkom som motreaktion till ”fast food” och ”fast life”, människors minskade intresse för lokala mattraditioner och vad man äter, var maten kommer ifrån, hur den smakar och hur våra matval påverkar resten av världen.

Som symbol valdes snigeln för att den tar sig fram i maklig takt och äter i lugn och ro. Och det råkar vara en kulinarisk delikatess i området kring Bra som är Slow Foods huvudkvarter.

Idag har Slow Food mer än 100 000 medlemmar engagerade i 1300 konvivier i 132 länder jorden runt. I Sverige är vi cirka 900 medlemmar i 19 konvivier.

Slow Food Manifest

Slow Food som en rörelse tog officiellt sin början när delegater från 15 länder skrev under detta manifest, författad av en av grundarna Folco Portinari, den 9 november 1989.

Detta vårt århundrade föddes och växte upp i industrisamhällets tecken. Först uppfann det maskinerna och sedan gjorde det dessa till sin livsmodell. Snabbheten har blivit vår boja. Vi är alla offer för samma virus: ”Fast Life”, vilket omkullkastar våra vanor, anfaller oss till och med i våra hem och stänger in oss på ”Fast Food”-ställen för att inhämta vår näring. Men ”homo sapiens” måste nu återvinna sin klokhet och befria sig från snabbheten. Annars kan vi reduceras till en utdöende art. Mot ”Fast Life’s” världsomfattande galenskap måste vi därför välja att försvara den lugna materiella njutningen.

Låt oss börja just till bords med ”Slow Food”. I stället för Fast Foods likriktning återupptäcker vi de lokala kökens rikedomar och dofter. Om ”Fast Life” i produktivitetens namn har förändrat vårt liv och hotar miljön och landskapet, så är ”Slow Food” idag det framåtsyftande svaret. Det är här, i utvecklingen av smaken, och inte i dess utarmning, som den sanna kulturen finns. Härifrån kan framåtskridandet börja, med ett internationellt utbyte av historier, kunskaper och projekt. ”Slow Food” försäkrar oss en bättre framtid. ”Slow Food” är en idé som behöver många kompetenta tillskyndare, för att denna (långsamma) rörelse skall kunna bli en internationell rörelse, med den lilla snigeln som symbol.

Läs mer på internationella sidan (engelska) >>