Kooperativ handel FRAM – motivering

Sedan 1984 har den ekonomiska föreningen Kooperativ Handel FRAM lockat konsumenter till sin butik. FRAM kan sägas vara en pionjär som tidigt kunde erbjuda sina kunder ekologiska och ”solidariska” produkter. Många vindar har blåst men FRAM har hela tiden hållit fast vid sin ideologi. Det idoga arbetet har burit frukt och 2013 öppnade FRAM ytterligare en butik.
Nedan följer några exempel som visar på hur FRAM bedriver sin verksamhet med Slow Foods ledord, Gott, Rent, Rättvist för ögonen.
· Butiken tillhandahåller ekologiska och fairtrademärkta produkter och är en kanal för småskalig produktion och förädling. De lokala leverantörerna är viktiga och erbjuds goda villkor. En vara som är producerad nära har företräde framför en med längre resväg.
· Säsongens varor lyftes fram genom att sälja dem som ”veckans vara” med nedsatt pris.
· FRAM värnar om ”mathantverket” genom att råvaror eller varor med låg
förädlingsgrad har företräde framför varor med högre förädlingsgrad. Närproducerad potatis, tomater, rotfrukter har en given plats i butiken.
· FRAM verkar för att vara en länk mellan land och stad. Här främjas möten mellan producenter och konsumenter, produkterna blir lite mindre anonyma. Josef Shachar, Härryda, Bärby Östergård, Limabacka kvarn, Väröbacka och Mällby Lantgård, Tjörn är bara några av de lokala leverantörer vars produkter kan ses i butiken.
· Miljöarbetet har också tagit sig uttryck i investeringar i vindkraftsandelar samt insatser för att hålla svinnet nere, som exempel genom att successivt sänka priset på en ”utgående”vara.
FRAM har med sitt målmedvetna arbete bidragit till att Göteborg fått ytterligare en verksamhet som bedriver ett arbete enligt Slow Foods filosofi.

Göteborg 4 mars 2014
Kristina Sjöholm och Olga Melekova Svensson