Vad vi gör

Internationellt arbetar Slow Food som ett världsomspännande nätverk som på gräsrotsnivå vill förändra sättet som mat produceras på genom att:

 • bibehålla och skydda den kulturella, gastronomiska och biologiska mångfalden
 • främja småskaligheten och hantverket
 • lyfta fram närproducerade livsmedel och hotade produkter och glömda tillredningsmetoder
 • informera och utbilda om bra mat och smak.

I Sverige, på det nationella och lokala planet, arbetar Lokalföreningar/Konvivier ideellt med att:

 • skydda odlingslandskapet och stödja det hållbara jordbruket.
 • stödja lokal matkultur och koppla samman medlemmar med producenter.
 • stimulera nätverksbyggande mellan sina medlemmar.
 • organisera gastronomiska evenemang
 • försvara vår rätt till att njuta av god mat och sprida kunskap om god, ren och rättvis mat.

Ryggraden i Slow Food är uppbyggd på Lokalföreningar/Konvivier och drivs av medlemmarnas frivilliga arbete för att göra Slow Foods ideal verkliga. Ett matsällskap är öppet för alla som äter mat, antingen man är involverad i produktion, distribution eller konsumtion av mat. Eller som bara är en intresserad, nyfiken och engagerad människa som vill lära sig mer om vår mat.

I dag är vi cirka 900 medlemmar i 19 lokalföreningar i Sverige. Lokalföreningarna är samlade under föreningen Slow Food i Sverige.

Lokalföreningarna ordnar medlemsaktiviteter: Smaka-på-maten-händelser, taste-workshops, besök hos producenter, andra utbildningar, aktiverar skolor att starta skolträdgårdar, ordnar marknader och skapar måltider för vuxna, ungdomar och barn. Lokalföreningarna är Slow Foods ryggrad och drivs av medlemmarnas idoga och frivilliga arbete för att göra Slow Foods ideal verkliga. Alla matsällskap tillhör Slow Food International, den världsomspännande Slow Food rörelsen. Som medlem och konsument är du en medproducent/coproducer enligt Slow Food, eftersom du bryr dig om hur och vad som odlas och hur det smakar.

Smakernas Ark
The Ark of Taste skapades 1996 för att samla smaker som riskerar att försvinna och som är värda att bevara och skyddas för framtiden. I Smakernas Ark samlas, beskrivs och katalogiseras glömda och vissa akut utrotningshotade smaker, arter, djurslag, hantverk och andra matminnen. Aktivt arbetar vi bl.a. med smaka på maten-utbildningar som Taste-workshops. I den svenska Smakernas Ark finns idag:

 • Upplandskubb från Uppland
 • Ölands Lantvete och borstvete från Gotland
 • Linderödsgrisen från Skåne
 • Bruna bönor från Öland
 • Souvas reninnanlår från Sápmi
 • Källarlagrad getost från Jämtland/Härjedalen
 • Kullings Kalvdans från Västergötland.
 • Flodkräfta
 • Nordiskt bi
 • Äggost från Bohuslän

 

Salone del Gusto i Turin är vår internationella matmässa där hantverksmässiga småproducenter från hela världen ställer ut. Mässan besöks av mellan 150-200.000 människor och här kan man smaka och köpa kvalitetsprodukter av utsökt kvalitet. Mässan hålls i oktober vartannat år samtidigt som Terra Madre-nätverket möts.

Presidier
Presidia startades 2000 med små projekt som är designade för att erbjuda mindre matproducenterna direkt support på plats. Presidia är huvudprojekt i Slow Food Foundation of Biodiversity för att iscensätta hållbar kvalitetsproduktion av livsmedel som riskerar att utrotas, samt att bevara unika odlingslandskap och ekosystem och återuppväcka glömda tillverkningsmetoder eller hanteringsprocesser, eller bevara utdömda djurraser och lokala växter. Presidia-projekt letar upp goda, rena och rättvisa produkter som riskerar att försvinna. Direkt involveras producenter och offereras tekniskt stöd för att förbättra produktionsförloppet och kvaliteten, organisera kunskapsutbyte mellan olika länder och marknadsföra varan både lokalt och internationellt.

Oftast börjar Presidia-projekt genom att listas på Smakernas ark (Ark of Taste). För arbetet med Ark- och presidiaprodukter i Sverige ansvarar Slow Food Svenska Arkkommissionen.