Om Slow Food

Slow Food är en världsomspännande gräsrotsrörelse som arbetar för en modern, förnyad helhetssyn på matkulturen. I Sverige liksom över hela världen, jobbar vi för att skydda odlingslandskapet, försvara det hållbara jordbruket och stödja regional matproduktion. Främst värnar vi om den lokala matkulturen och arbetar med att koppla samman våra medlemmar med lokala producenter. Slow Foods ledmotiv är att närproducerad mat ska vara gott, rent och rättvist. Vi försvarar vår rätt att njuta av vad lokala mattraditioner erbjuder och arbetar med att sprida kunskap om god, ren och rättvis mat.

Lokala matsällskap ger globala resultat

Slow Food är en global rörelse som verkar lokalt. Basen i Slow Food är uppbyggd på Lokalföreningar/Konvivier. En lokalförening är öppen för alla som äter mat, antingen man är involverad i produktion, distribution eller konsumtion av mat. Liksom för dem som bara är en intresserad, nyfiken och engagerad människa som vill lära sig mer om vår mat. Engagemanget kan brukas från ett historiskt, socialt eller kulturellt perspektiv. I Lokalföreningen ordnar medlemmarna aktiviteter: Smaka-på-maten-händelser, taste-workshops, besök hos producenter, utbildningar, startar skolträdgårdar, marknader och skapar måltider för vuxna, ungdomar och barn. Allt för att ge en känsla för smak. Lokalföreningarna är Slow Foods ryggrad och drivs av medlemmarnas idoga och frivilliga arbete för att göra Slow Foods ideal verkliga. Alla Lokalföreningar/Konvivier hör till Slow Food International, den världsomspännande Slow Food rörelsen.

Vi har bildat föreningen Slow Food i Sverige för det samordnade arbetet mellan Lokalföreningarna i Sverige.

Världens största gräsrotsrörelse

Slow Food är världens största gräsrotsrörelse som arbetar för en helhetssyn på maten. Gott, Rent och Rättvist är ledorden för rörelsen som utvecklats från en middags- till en folkrörelse med starka pedagogiska ambitioner. Barnens förmåga att känna smaker och kunna avgöra vad som är bra mat ligger starkt i fokus just nu.

Rörelsen har över 100 000 medlemmar över hela världen och använder sig av ett antal kraftfulla verktyg som:

  1. Världens största matmässa – Salone del Gusto
  2. Terra Madre Foundation med Terra Madre – en kraftsamling med producenter, kockar och andra som arbetar med mat.
  3. Startat ett universitet – University of Gastronomic Sciences– där dublir allt inom matområdet utom kock. Har elever från hela världen.
  4. Slow Food Foundation for Biodiversity med bl a Smakernas Ark där man bevarar metoder för att bereda och tillaga mat på sätt som är lokalt betingade och/eller utrotningshotade.

Rörelsen startade i Italien för drygt 20 år sedan då snabbmaten hotade att invadera landet. Alla medlemmar är direkt med i den stora rörelsen, men de flesta är också engagerade i lokala konvivier som ordnar olika slag av verksamheter. Vi har genom åren ordnat roliga kvällar ute hos producenter, med provsmakning eller aktuella samtal om mat.

De svenska lokalföreningarna/konvivierna är organiserade i en förening Slow Food i Sverige som samordnar lokalt arbete, stöder tillkomsten av nya konvivier och arbetar med utbildning och finansiering av gemensamma saker som en hemsida mm.