Årsmöte 2 mars

Samliga medlemmar kallas härmed till årsmöte i Slow Food West-Göteborg måndagen den 2 mars 2015. Kallelse med dagordning samt årsmötesmeny har sänts ut med e-post till alla medlemmar.

Verksamhetsberättelse samt årsredovisning sänds ut några dagar innan årsmötet.
Årets gästkock är Katja Palmdahl från Katjas Kök, Stora Holm.
Har du någon fråga du vill ta upp vid årsmötet sänder du den till info@slowfoodwest.se senast en vecka innan och vi kommer då ta upp den under punkten ”Övriga frågor ”.
Efter årsmötet och före middagen sker årets premiering och i år har vi nöjet premiera ……   ja, det får du veta på plats!
Vi ser fram emot att få träffa dig vid årsmötet.
Välkommen
Styrelsen för Slow Food West-Göteborg

Kommentera