Nordiskt stormöte i Ulvik

I Ulvik var vi omkring 25 personer från hela Norden som hade samlats. Vi hade samlats just i Ulvik för där har det nyligen bildats en skola som utbildar inom matkultur i bred bemärkelse i Slow Foods anda. Det var en otroligt vacker plats!

Det var Johan från Danmark och Pål (som är med och driver skolan) som bjudit in oss.

Anledningen var en nystart av Slow Food i norden utifrån det som bestämdes på Terra Madre och mötet i Malmö under SM. 

Vi diskuterade en mängd olika ämnen, men det rörde sig framför allt om fyra saker.

1. Smakernas Ark – dess bristande kvalitet vad gäller kriterier, källor och kontroll. Detta resulterade i ett gemensamt brev till Slow Foods ledning som ska skickas i dagarna. Samtliga på mötet skrev på.

2. Slow Food conviviernas (numera ”food groups”) struktur, organisering och fortsättning. En mängd olika lösningar diskuterades, men den som vann mest gensvar var att organisera grupper utifrån intresseområden. Så kan man exempelvis tänka sig att vi i Göteborg skulle bilda två eller tre grupper som var samlade under SLOW FOOD Göteborgs paraply. 

Exempelvis kunde vi ha en grupp som vill arbeta med presidier och smakernas ark – att få in produkter och jobba med motiveringar etc. 

En annan grupp kan vara för de som vill arbeta mer utåtriktat, exempelvis med marknader, festivaler, filmkvällar och andra evenemang som inte riktar sig till föreningens medlemmar.

En tredje grupp kan vara en middagsklubb där den goda måltiden och det trevliga sällskapet står i centrum. Jag har en känsla av att denna grupp skulle locka flest av våra nuvarande medlemmar!

Självklart skulle man kunna vara med i flera grupper.

Det behöver ju också finnas en övergripande styrelse och gemensamma träffar för alla medlemmar såklart!

Vad tycker ni om det?

Jag tror att det skulle bli både en nytändning och att vi enklare skulle kunna arbeta tillsammans mot gemensamma mål.

Köpenhamn ska sannolikt prova på detta upplägg.

3. På begäran av Bodil Cornell på Eldrimner beslutades det att ett Terra Madre STHLM ska arrangeras på hösten 2020. Det ska sättas in en styrgrupp för detta projekt och pengar ska sökas från diverse fonder. Arbetet med detta är redan igång. Sannolikt kommer jag och en annan svensk som heter Philip att bli projektledare för arbetet.

4. Det beslutades också att en nordisk styrelse och förening ska bildas som ska ha ett övergripande ansvar över Slow Food i norden. De ska vara behjälpliga vid projekt, kommunikation med huvudkontoret, ansökan om bidrag samt kunna göra uttalanden skriva artiklar i media som röst för medlemmarna i norden. Jag ingår i interimsstyrelsen för detta projekt som ensam representant för Sverige. Jag kommer dock inte att vara intresserad av att bli ordförande då det räcker med två sådana poster i mitt liv just nu!

Kort sagt. Det var ett spännande och givande möte med några konkreta resultat och jag tror att framtiden för Slow Food i norden ser ljus ut med tanke på allt engagemang som visades

Hälsningar, Anders Westberg, Ordförande

För den som är mer nyfiken finns här nedan länkat en rapport från mötet i Ulvik skriven av en isländsk kollega.

Anteckningar från mötet i Ulvik av Dominique från Island.

Kommentera